Levering & retour

Levering

De door Shooaway.be (Het Verzet bvba) opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht bestellingen te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. Men is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

Retourzendingen

Alle artikelen kunen binnen 7 dagen na ontvangst worden geretourneerd waarna terugstorting van betaalde gelden volgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Shooaway.be (Het Verzet bvba) worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

Er dient gecontroleerd te worden of de thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan dit binnen 7 dagen per e-mail gemeld worden aan Shooaway.be (Het Verzet bvba) onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van de e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Shooaway.be (Het Verzet bvba) zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet geaccepteerd wordt op gegronde redenen.

In het uitzonderlijke geval dat een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Shooaway.be (Het Verzet bvba) zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Shooaway.be (Het Verzet bvba) neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening. Indien iets teruggestuurd moet worden dienen de volgende stappen in acht genomen te worden:

Stuur een e-mail met behulp van ons contactformulier zodat de zending verwacht wordt.

• Vul het retour formulier in op deze pagina.

• Adresseer de artikelen en stuur deze terug naar ShooAway Begie, Perenlaan 20, 2400 in Mol.